CIOK - Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw

-De onafhankelijke landbouwvoorlichting terug van weggeweest-

Achtergrond:

12 december 2017 De Tweede Kamer verzoekt de regering per unaniem aangenomen motie een kringlooplandbouwbeleid te ontwikkelen
8 september 2018 De Minister van LNV presenteert in antwoord daarop de visienota "Nederland koploper in de kringlooplandbouw"
19 september 2018

De voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR bepleit in de Mansholtlezing te Brussel een paradigmaverschuiving in de landbouwwetenschappen van productiviteit naar circulariteit
10 oktober 2018

Netwerk Smart Fertilization presenteert het actieplan "Nederland koploper in de kringlooplandbouw -de boer aan het roer-" met als eerste actiepunt: het oprichten van een coöperatieve voorlichtingsdienst voor de ontwikkeling van de kringlooplandbouw in Nederland
1 januari 2019 CIOK wordt gesticht met de volgende opzet:

Doelstelling:

Uitvoering geven aan de visienota van LNV "Nederland koploper in de kringlooplandbouw" door het organiseren van voorlichting op het gebied van circulaire landbouw (inclusief de certificering daarvan) aan primaire producenten in de Nederlandse Agro Food sector, een en ander gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek

Leden:

Alle primaire productiebedrijven werkzaam in de Nederlandse Agro Food sector en de daarbij betrokkenen (stakeholders)

Middelen:

Contributies, donaties, vergoedingen en subsidies waaronder de POP subsidies van de EU

Rechtsvorm:

Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid

Voorlopig bestuur:

  • P. Hermus, Zevenberschen Hoek, akkerbouwer
  • H. Janknegt, Zeewolde, akkerbouwer
  • J. van Esch, Heukelom, melkveehouder
  • H. Bartlema, Schenkeldijk, secretaris en woordvoerder


Copyright 2018 © CIOK