Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw

Om koploper te worden in de kringlooplandbouw zullen de primaire producenten in de Nederlandse Agro Food sector de beste landbouwkundige praktijken moet toepassen in hun bedrijfsvoering. Zij dienen daarover voorgelicht te worden door onafhankelijke adviseurs, die hun adviezen baseren op de resultaten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, tegen zo laag mogelijke kosten. Die onafhankelijke adviseurs bestaan sinds de opheffing van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst niet meer.

Vanwege het grote belang voor de sector van een snelle overgang naar kringlooplandbouw is het noodzakelijk om opnieuw een structurele voorziening te treffen ten behoeve van onafhankelijke voorlichting op basis van wetenschappelijk onderzoek aan de bedrijven in de primaire sector over de kringlooplandbouw en dat tegen zo laag mogelijke kosten. De POP fondsen zijn voor de primaire producenten bestemd, dus het ligt voor de hand die gelden te benutten. Het Netwerk Smart Fertilization heeft daar goede ervaringen mee, zie bijvoorbeeld www.precisiebemestingzuidholland.nl en www.smartgrassproduction.nl. De meest passende voorziening voor het verkrijgen van subsidies en voor het verkrijgen van een groot bereik is naar de ervaring van genoemd netwerk een coöperatieve vereniging.

Op basis van deze uitgangspunten heeft het Netwerk Smart Fertilization het initiatief genomen voor de oprichting van een Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw -CIOK- op de homepage zijn achtergrond en opzet beschreven. Het Netwerk ontvangt veel bijval voor dit initiatief, dat is zeer gewenst, want eenheid in de advisering is voorwaarde voor snelle verduurzaming van de sector.

Op 16 januari 2019 presenteert het CIOK zich tijdens het symposium “Nederland koploper in de kringlooplandbouw“ te Den Bosch. Voor meer informatie zie agenda.

Copyright 2018 © CIOK