CIOK - Beste landbouwkundige praktijken

Kringlooplandbouw berust op vier pijlers:

  1. Precisiebemesting met circulaire meststoffen
  2. Gebruik van moderne diepwortelende gewassen en groenbemesters
  3. Bodemdrukreductie
  4. Alle overige maatregelen, waaronder niet-kerende grondbewerking en eiwitproductie voor veevoer op eigen bedrijf


Copyright 2018 © CIOK